Fit for life 55+

Stichting Golden Sports

Op 2 juli 2014 is de Stichting Golden Sports opgericht.

Het doel van de stichting is het stimuleren en faciliteren van sport- en bewegings- mogelijkheden voor senioren binnen een bredere sociale context.

Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter: de heer W. van den Bergh, voorzitter
Secretaris: De heer R. van Dantzig
Penningmeester: mevr. K. de Ridder

De stichting Golden Sports is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (61047023) .

Het RSIN : 854180898

Jaarverslag 2015

Jaarrekening 2015 

Beleidsplan 2016

Banknummer: NL90RABO0191699632 ten name van Stichting Golden Sports Adres: Koninginneweg 239 1075 CT Amsterdam.

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bijdrage.