Fit for life 55+

Word vriend van GoldenSports

GoldenSports is een nieuwe unieke manier om mensen van 55+ actief en betrokken te houden door sport en beweging. In 2016 trainen 300 senioren reglematig bij ons.

Na onze eerste evaluatie na 5 maanden mailde Prof Erik Scherder, bekend van de Wereld Draait Door ons 'Gefeliciteerd met dit geweldige resultaat!!!'. Een quote van onze deelnemers: 'als ik hier heb meegedaan heb ik de hele dag goede zin.'
Ons doel is dat alle mensen van 55+ in hun eigen buurt mee kunnen doen met GoldenSports. We willen de kosten voor de trainingen zo laag mogelijk houden (maximaal € 5,- per keer) zodat het voor iedereen mogelijk wordt om mee te doen. Dit betekent dat vrijwilligers en stagiaires samen met de professionals de trainingen verzorgen. We willen deze unieke aanpak ook verder uitrollen in Amsterdam en omstreken.

Wilt u dit initiatief ondersteunen? Word dan vriend van Stichting GoldenSports. Voor minimaal € 25,- per jaar wordt u vriend van de Stichting Goldensports. U ontvangt 4 keer per jaar onze nieuwsbrief en we houden u op de hoogte van onze activiteiten.
Maak het bedrag van uw keuze over op bankrekening NL90RABO0191699632 ten name van Stichting Golden Sports Amsterdam. En stuur een email met uw adresgegevens naar info@goldensports.nl. Dan kunnen wij u op de hoogte houden.