Fit for life 55+

Word vriend van GoldenSports

GoldenSports is een nieuwe unieke manier om mensen van 65+ actief en betrokken te houden door sport en beweging. Op de eerste locatie, het Olympiaplein in Amsterdam, is dit concept enorm aangeslagen. In 6 maanden tijd schreven 82 mensen zich in en per week  doen er gemiddeld 40 mensen mee. Ze waarderen de training met een dikke acht. Bekijk hier de reportage die AT5 van ons heeft gemaakt.

Na onze eerste evaluatie na 5 maanden mailde Prof Erik Scherder, bekend van de Wereld Draait Door ons 'Gefeliciteerd met dit geweldige resultaat!!!'. Een quote van onze deelnemers: 'als ik hier heb meegedaan heb ik de hele dag goede zin.'
Ons doel is dat alle mensen van 65+ in hun eigen buurt mee kunnen doen met GoldenSports. We willen de kosten voor de trainingen zo laag mogelijk houden ( € 5,- per keer) zodat het voor iedereen mogelijk wordt om mee te doen. Dit betekent dat vrijwilligers en stagiaires samen met de professionals de trainingen verzorgen. We willen deze unieke aanpak ook verder uitrollen in Amsterdam en omstreken.

Wilt u dit initiatief ondersteunen? Word dan vriend van Stichting GoldenSports. Voor minimaal € 25,- per jaar wordt u vriend van de Stichting Goldensports. U ontvangt 4 keer per jaar onze nieuwsbrief en we houden u op de hoogte van onze activiteiten. Maak het bedrag van uw keuze over op bankrekening NL90RABO0191699632 ten name van Stichting Golden Sports Amsterdam.
Printversie van deze pagina