Valpreventie onderdeel GoldenSports-training

Veel senioren krijgen helaas te maken met valincidenten. Dat heeft een groot effect op hun fysieke en mentale gezondheid. Met steeds meer senioren die ook steeds ouder worden, is het voor hun zelfredzaamheid belangrijk vallen te voorkomen. Dat kan structureel met trainingen van GoldenSports.

Bewegen de oplossing

Bewegen is dé oplossing om valincidenten bij senioren te voorkomen. Zo verbeteren motorische vaardigheden, spierkracht en balans. Senioren die veel bewegen, reageren sneller en beter als ze uit balans raken of struikelen. Bij een val kan de getrainde senior zichzelf beter opvangen, valt soepeler en is de kans op een botbreuk kleiner.

Valpreventie deel training

De trainers van GoldenSports besteden wekelijks aandacht aan valpreventie. Spierversterkende oefeningen, coördinatie- en balansoefeningen en conditieopbouw komen altijd aan de orde. Daarnaast is een spelvorm deel van de training. Hierbij trainen senioren ook ongemerkt hun balans en coördinatie. Plezier staat hierbij voorop. Bewegen in groepsverband én onder goede begeleiding is bovendien veilig en gezellig.

Iedere week, hele jaar

GoldenSports is een structureel aanbod dat zomer en winter doorgaat. Zo blijft het positieve effect op verminderen van vallen aanwezig. Want wekelijks trainen van spierkracht, uithoudingsvermogen, coördinatie en balans houden het valrisico laag!

Bewezen effect

Uit het effectenonderzoek van het Mulier Instituut (2022) blijkt dat bij een groot deel van de deelnemers hun conditie, balans en spierkracht is toegenomen. Ook voelen zij zich energieker. GoldenSports is opgenomen bij het Kenniscentrum Sport en Bewegen en bij Movisie als goed bewezen interventie.