Aanmelden en informatie: zie locaties
Voor vragen over GoldenSports in Amsterdam bel Leonie Everts, 06 24355903 en leonie@goldensports.nl

Contactgegevens centrale organisatie
Stichting Goldensports:
info@goldensports.nl
06 – 142 83 490
Van Beekstraat 139
1121 NK Landsmeer

 

Voor nadere informatie omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens verwijzen wij u naar het Privacybeleid van GoldenSports.