Aanmelden en informatie: zie locaties

Contactgegevens centrale organisatie
Stichting Goldensports:
info@goldensports.nl
06 – 142 83 490
Tuinstraat 104
1015 PH Amsterdam

 

Voor nadere informatie omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens verwijzen wij u naar het Privacybeleid van GoldenSports.