Gedragregels

 1. Bij GoldenSports gaan we respectvol met elkaar om. We respecteren elkaar, ongeacht leeftijd, gender, seksuele geaardheid, sociale positie, financiële situatie, culturele achtergrond, fysieke of psychische beperking.
 2. We accepteren ieders rol en verantwoordelijkheid en handelen daarnaar.
 3. We waarderen de inzet van alle betrokkenen van GoldenSports die alle activiteiten mogelijk maken.
 4. We accepteren geen discriminatie in woord of daad.
 5. Verbaal en fysiek geweld wordt niet getolereerd.
 6. We hebben respect voor elkaars eigendommen.
 7. We raken elkaar alleen aan met wederzijds goedvinden. We komen niet ongewenst dichtbij en raken de ander niet tegen zijn/haar/hun wil aan.
 8. We houden ons aan de geldende regels bij de velden waar we gebruik van maken.
 9. Samen houden we onze locaties netjes. Iedereen ruimt zijn/haar/hun eigen rommel op en draagt bij aan het onderhouden van de nette omgeving.
 10. We komen onmiddellijk zelf in actie wanneer we zien dat er een situatie ontstaat of kan ontstaan die gevaar met zich meebrengt voor een ander.
 11. Iedereen binnen GoldenSports is aanspreekbaar op zijn/haar/hun gedrag. Wanneer meldingen binnenkomen met betrekking tot overtreding van deze gedragsregels kunnen deze leiden tot maatregelen die in verhouding staan tot de overtreding die is gemaakt.
 12. We vragen deelnemers, medewerkers en vrijwilligers hierbij expliciet om overtredingen van wet- en regelgeving en de gedragscode of andere onregelmatigheden aan ons te melden.