Over ons

 
 

Het ontstaan van GoldenSports

In 2013 ontmoetten Reinier van Dantzig en Leonie Everts elkaar weer na meer dan 30 jaar. Ze hebben samen fysiotherapie gestudeerd en in 1977 zijn ze beide afgestudeerd. Reinier heeft grote fysiotherapiepraktijken opzet en Leonie is als bewegingswetenschapper gaan werken in de non profit sector en was vanaf 2000 zzper op het gebied van welzijn van de werkende mens.

Ze kwamen tot de conclusie dat eenzaamheid onder ouderen toeneemt en dat veel ouderen te weinig bewegen. Ook zagen ze dat er ook eigenlijk weinig variatie is in het aanbod voor ouderen. Een sportschool of gymnastiek voor ouderen in een zaal waren de mogelijkheden.

Ook zagen ze dat in het Vondelpark veel jongeren trainen, zwangere vrouwen bewegen en kleine kinderen sporten en spelen, maar geen ouderen. Zo kwamen ze op het idee om GoldenSports te beginnen; buiten sporten en bewegen voor 65+ met buurtgenoten. Ze hebben eerst vooronderzoek gedaan en daarna is  de stichting GoldenSports opgezet. In april 2014 is gestart met de eerste locatie op het sportpark Olympiaplein.

Reinier van Dantzig, initiatiefnemer GoldensportsLeonie Everts, intiatiefnemer Goldensports

Ambassadeurs

Hans Böhm, schaker en schrijver.
Hans BöhmHans Böhm is per 1-12-2019 een van onze ambassadeurs. Hij is een bekend schaker en sinds 1975 Internationaal Meester (IM). Daarnaast is hij schrijver/ journalist en presentator en in al deze disciplines heeft hij zich onderscheiden.
Zijn motivatie als ambassadeur: “Als je doordenkt, let je op je lichaam, dat is goed voor jezelf maar ook voor anderen die jouw hulp nodig kunnen hebben”.

 

 

 

Olga Commandeur

 

 

 

 

 

Peter Heerschop
 Erik Scherder
 

Team GoldenSports

Leonie Everts, programma manager, info@goldensports.nl
Ineke Kalkman, projectleider, Ineke@goldensports.nl (Gelderland, Overijssel en Flevoland)
Marlies Liebregts van Gerwen, Marlies@GoldenSports.nl (Brabant en Limburg)
Annelies Hoogenes, Annelies@goldensports.nl (Zuid Holland en Zeeland)

Externen: 
Fridy Visser, ontwerp website en flyers
Marie-Therese Vullings, website
Alex Abrahim, boekhouding

Stichting Goldensports

Het doel van de stichting is het bevorderen van de vitaliteit van ouderen zodat ze langer gezond thuis kunnen blijven wonen. Door samen te sporten en bewegen ontmoeten ouderen hun buurtgenoten en ontstaan nieuwe sociale contacten.

Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter: mevr.K. de Ridder a.i
Secretaris: mevr.K. de Ridder
Penningmeester: De heer J. Hofman
Lid: De heer P. Offermans

Adviseur van het bestuur: de heer J. Wakkie en de heer R van Danztig

De stichting Golden Sports is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (61047023) .
Het RSIN : 854180898

Jaarverslag 2015
Jaarrekening 2015
Jaarverslag 2016
Jaarrekening 2016
Jaarverslag 2017
Jaarrekening 2017
Jaarverslag 2018
Jaarrekening 2018
Beleidsplan 2019

Banknummer: NL90RABO0191699632 ten name van Stichting Golden Sports
Adres: Koninginneweg 239 1075 CT Amsterdam.

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bijdrage.

Akte GoldenSports 2018

Per 28-3-2019 is GoldenSports aangemerkt als ANBI

Partners

We werken samen met:

Locatie Helmond:
JIBB

Locatie Vlaardingen en Schiedam
Fysiotherapie Fernhout

Locatie Amsterdam en Utrecht
Fysioholland

We ontvangen financiële ondersteuning van:
De gemeente Amsterdam
Rabobank Amsterdam Coöperatiefonds
Fonds Sluyterman van Loo
RCOAK
FNO zorgt voor kansen
Fonds 1818
Oranjefonds, groeiprogramma
Ars Donandi