In 2013 ontmoetten Reinier van Dantzig en Leonie Everts elkaar weer na meer dan 30 jaar. Ze hebben samen fysiotherapie gestudeerd en in 1977 zijn ze beide afgestudeerd. Reinier heeft grote fysiotherapiepraktijken opzet en Leonie is als bewegingswetenschapper gaan werken in de non profit sector en was vanaf 2000 zzp-er op het gebied van welzijn van de werkende mens.

Ze kwamen tot de conclusie dat eenzaamheid onder ouderen toeneemt en dat veel ouderen te weinig bewegen. Ook zagen ze dat er weinig variatie was in het aanbod voor ouderen. Een sportschool of gymnastiek voor ouderen in een zaal waren de mogelijkheden.

Het viel hen op dat in het Vondelpark veel jongeren trainen, zwangere vrouwen bewegen en kleine kinderen sporten en spelen, maar geen ouderen. Zo kwamen ze op het idee om GoldenSports te beginnen; buiten sporten en bewegen voor 65+ met buurtgenoten. Ze hebben eerst vooronderzoek gedaan en daarna is de stichting GoldenSports opgezet. In april 2014 is gestart met de eerste locatie op het sportpark Olympiaplein.

Klik hier voor een filmpje over GoldenSports

Reinier van Dantzig   Leonie Everts - Goldensports

 

Team

Leonie Everts, programma manager, info@goldensports.nl
Ineke Kalkman, projectleider, Ineke@goldensports.nl (Gelderland, Overijssel en Flevoland)

Marlo de Kat, vrijwilliger marketing en communicatie

Externen: 
Fridy Visser Knof, ontwerp website en flyers
Marie-Therese Vullings, website
Alex Abrahim, boekhouding
Paulette Mostart, tekst schrijver
Ronald Tittel, fotograaf