Over ons

 
 

Het ontstaan van GoldenSports

In 2013 ontmoetten Reinier van Dantzig en Leonie Everts elkaar weer na meer dan 30 jaar. Ze hebben samen fysiotherapie gestudeerd en in 1977 zijn ze beide afgestudeerd. Reinier heeft grote fysiotherapiepraktijken opzet en Leonie is als bewegingswetenschapper gaan werken in de non profit sector en was vanaf 2000 zzper op het gebied van welzijn van de werkende mens.

Ze kwamen tot de conclusie dat eenzaamheid onder ouderen toeneemt en dat veel ouderen te weinig bewegen. Ook zagen ze dat er ook eigenlijk weinig variatie is in het aanbod voor ouderen. Een sportschool of gymnastiek voor ouderen in een zaal waren de mogelijkheden.

Ook zagen ze dat in het Vondelpark veel jongeren trainen, zwangere vrouwen bewegen en kleine kinderen sporten en spelen, maar geen ouderen. Zo kwamen ze op het idee om GoldenSports te beginnen; buiten sporten en bewegen voor 65+ met buurtgenoten. Ze hebben eerst vooronderzoek gedaan en daarna is  de stichting GoldenSports opgezet. In april 2014 is gestart met de eerste locatie op het sportpark Olympiaplein. Deze eerste locatie was een groot succes. Tussen 2014 en 2018 zijn 18 locaties GoldenSports in Amsterdam, Helmond, Utrecht en Vlaardingen opgezet.

Reinier van Dantzig, initiatiefnemer GoldensportsLeonie Everts, intiatiefnemer Goldensports

Ambassadeurs
Hans Böhm
Olga Commandeur
Peter Heerschop
Erik Scherder

Team GoldenSports

Leonie Everts, programma manager,info@goldensports.nl
Ineke Kalkman, projectleider, Ineke@goldensports.nl (Gelderland, Overijssel en Flevoland)
Kevin Coolen, Pr en marketing, Kevin@goldensports.nl
Marlies Liebregts van Gerwen, Marlies@GoldenSports.nl (Brabant en Limburg)
Annelies Hoogenes, annelies@goldensports.nl (Zuid Holland en Zeeland)

Externen: 
Fridy Visser, ontwerp website en flyers
Marie-Therese Vullings, website
Alex Ibrahim, boekhouding

Stichting Goldensports

Het doel van de stichting is het bevorderen van de vitaliteit van ouderen zodat ze langer gezond thuis kunnen blijven wonen. Door samen te sporten en bewegen ontmoeten ouderen hun buurtgenoten en ontstaan nieuwe sociale contacten.

Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter: mevr.K. de Ridder a.i
Secretaris: mevr.K. de Ridder
Penningmeester: De heer J. Hofman
Lid: De heer P. Offermans

Adviseur van het bestuur: de heer J. Wakkie en de heer R van Danztig

De stichting Golden Sports is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (61047023) .
Het RSIN : 854180898

Jaarverslag 2015
Jaarrekening 2015
Jaarverslag 2016
Jaarrekening 2016
Jaarverslag 2017
Jaarrekening 2017
Jaarverslag 2018
Jaarrekening 2018
Beleidsplan 2019

Banknummer: NL90RABO0191699632 ten name van Stichting Golden Sports
Adres: Koninginneweg 239 1075 CT Amsterdam.

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bijdrage.

Akte GoldenSports 2018

Per 28-3-2019 zijn we aangemerkt als ANBI

Partners

We werken samen met:

Locatie Zuid Sportpark Olympiaplein:
Fysiotherapiepraktijk Corpus Vitae,
Fysiotherapie Zuidas
SportMedisch Centrum Arterium

Locatie Oost/Watergraafsmeer:
Fysiopraktijk de Meer
Duofit

Locatie Indische buurt:
Fysiotherapie Zeeburg

Locatie Westerpark:
Corver Manuele en Fysiotherapie
De Gouden Reaal, fysiotherapie

Locatie Spaarndammerbuurt
Corver Manuele en Fysiotherapie

Locatie Osdorp:
Fysiopraktijk de Koostraat

Locatie Bos en Lommer:
Fysiotherapie Hoofdweg
Your Goals, buurtsportcoach

Locatie IJburg:
Fysiotherapie bij Fitness center IJburg

Locatie Transvaalbuurt:
Fysio Holland IMC Visana

Locatie Kinkerbuurt
Core-active

Locatie Helmond:
JIBB

Locatie Vlaardingen
Fysiotherapie Fernhout

We ontvangen financiële ondersteuning van:
De gemeente Amsterdam
Rabobank Amsterdam Coöperatiefonds
Fonds Sluyterman van Loo
RCOAK
FNO zorgt voor kansen
Fonds 1818
Oranjefonds, groeiprogramma
Ars Donandi