Vertrouwenscontactpersoon alleen voor Amsterdam

In het kader van sociale veiligheid heeft GoldenSports in 2023 een aantal gedragsregels opgesteld en een vertrouwenscontactpersoon ingevoerd.

De vertrouwenscontactpersoon is er speciaal voor als je te maken hebt met ongewenste omgangsvormen. Je kunt bij de vertrouwenspersoon terecht als last hebt van ongewenst gedrag en hierover vertrouwelijk wil praten met iemand die niet direct betrokken is.
Klik hier voor de gedragsregels.

Taken van de vertrouwenscontactpersoon

De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor. De vertrouwenscontactpersoon verzamelt informatie die nodig is om de situatie goed te begrijpen en tot een oplossing te komen. De vertrouwenspersoon denkt met je mee en maakt een verslag van het gesprek. Jij bepaalt wat je met naam en toenaam wilt noemen en waar je anoniem wilt blijven.

Het verslag van dit gesprek gaat naar het bestuur van GoldenSports. Zij bekijken of en welke vervolgacties nodig zijn.

Geheimhouding

Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren! De gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar: a. toestemming voor hebt gegeven b. van op de hoogte bent

Vragen en meldingen over grensoverschrijdend gedrag?

Wil je een vertrouwelijk gesprek voeren over ongewenst gedrag? Schroom niet en neem contact op. Leonie Everts, voormalig directeur van GoldenSports, is de vertrouwenscontactpersoon voor GoldenSports. Zij heeft hiervoor een training gevolgd via NOC/NSF en is gecertificeerd hiervoor. Je kunt haar mailen op leonie.everts@xs4all.nl GoldenSports werkt nauw samen met het Centrum Veilige Sport. Hier kun je terecht via onderstaande gegevens.
Tel: 0900-2025590
Mail: centrumveiligesport@nocnsf.nl