Privacybeleid

Stichting GoldenSports verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze uiteenzetting geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting GoldenSports en de aangesloten trainers en vrijwilligers.

Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Stichting GoldenSports, Tuinstraat 104, 1015 PH Amsterdam, KvK nummer 61047023. De programmamanager en de lokale projectcoördinatoren verwerken de genoemde persoonsgegevens. Wij bewaren de gegevens in een veilig omgeving.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden, spreken we over persoonsgegevens. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt GoldenSports persoonsgegevens?

GoldenSports verwerkt persoonsgegevens van degenen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn gegevens van:

  • Deelnemers aan de trainingen van de GoldenSports in Amsterdam
  • Vrijwilligers in Amsterdam
  • Fysiotherapeuten/trainers
  • Lokale partners GoldenSports/coördinatoren

Welke persoonsgegevens verwerkt GoldenSports?

  • Naam
  • Telefoon
  • Emailadres
  • Geboortejaar (alleen van deelnemers aan de trainingen GoldenSports Amsterdam)

Doel verwerken persoonsgegevens

Als je deelnemer bent geworden van een GoldenSports groep of aan de slag gaat als vrijwilliger hebben we persoonsgegevens nodig. Als je eenmaal verbonden bent aan GoldenSports dan willen we je goed van dienst zijn. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven, herinneren aan de les, contact met je houden over je rol als vrijwilliger. Trainers en fysiotherapeuten kunnen we nieuwe informatie over sportoefeningen sturen. Lokale partners willen we graag op de hoogte houden van de recente en nieuwe ontwikkelingen over GoldenSports. Wij gebruiken je naam, mailadres en telefoonnummer om contact met je te onderhouden en je te informeren over GoldenSports gerelateerde zaken.

Reden (wettelijke Grondslag) voor verwerken van persoonsgegevens

GoldenSports heeft toestemming van de deelnemers aan trainingen en betrokken vrijwilligers/trainers/fysiotherapuiten om de gegevens de verwerken. Voor de lokale partners is het noodzakelijk om gegevens te verwerken om een overeenkomst uit te voeren.

Wie kan er bij jouw persoonsgegevens?

GoldenSports hanteert geen landelijke deelnemersadministratie, er is alleen een deelnemersadministratie bij de lokale coördinator van GoldenSports in jouw woonplaats. Na de opstart van de trainingen wordt de lokale coördinator/ fysiotherapeut/trainer (mede-) verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens. Hij/zij mag een aantal gegevens delen met de vrijwilliger: naam, mailadres, telefoonnummer en geboortejaar. Op die manier kan de vrijwilliger je op de hoogte houden over je GoldenSports-groep zo lang je daar geen bezwaar tegen hebt. Geef aan bij de trainer als je wilt dat jouw gegevens uit het aanmeldingsformulier verwijderd worden uit de administratie. GoldenSports kan en mag geen gegevens uitwisselen met externe partijen.

Hoelang worden jouw gegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan je deelname, worden in beperkte vorm (anoniem) bewaard als je hebt aangegeven niet meer deel te nemen aan de trainingen. Het gaat dan alleen om statistische informatie om de deelnemersaantallen, geboortejaren over de jaren heen juist te kunnen blijven genereren. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijke voorschriften.

Waar kan je terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door GoldenSports kun je terecht bij de lokale coördinator in jouw woonplaats. Natuurlijk kun je ook contact opnemen met de programmamanager van de stichting Leonie Everts via info@goldensports.nl.

Wijzigingen privacybeleid

GoldenSports behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Je kunt het ook downloaden: Privacybeleid
Contactgegevens / vragen over privacy: GoldenSports | Tuinstraat 104 | 1015 PH Amsterdam | info@goldensports.nl | 06 – 14283490.