Privacybeleid

GoldenSports verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze uiteenzetting geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door GoldenSports en de aangesloten trainers en vrijwilligers.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens. Bij GoldenSports gebruiken en bewaren wij deze persoonsgegevens van jou: naam, mailadres, telefoonnummer, telefoonnummer in geval van nood en geboortejaar.

Van wie verwerkt GoldenSports persoonsgegevens?

GoldenSports verwerkt persoonsgegevens van degenen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn gegevens van:

  • Deelnemers aan de trainingen van de GoldenSports
  • Fysiotherapeuten / trainers
  • Vrijwilligers
  • Intermediairs

Waarvoor verwerkt GoldenSports persoonsgegevens?

Als je deelnemer wilt worden of bent geworden van een GoldenSports groep of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger hebben we persoonsgegevens nodig. Als je eenmaal verbonden bent aan GoldenSports dan willen we je goed van dienst zijn. Met behulp van je gegevens kunnen we je bijv. op de juiste wijze inschrijven, herinneren aan de les, contact met je houden over je rol als vrijwilliger of nieuwe informatie over sportoefeningen aan je sturen als je fysiotherapeut bent. Wij gebruiken je naam, mailadres en telefoonnummer om contact met je te onderhouden en je te informeren over GoldenSports gerelateerde zaken. Door je in te schrijven als deelnemer geef je ook toestemming voor het gebruik van je mailadres door GoldenSports-nieuwsbrieven. Wil je niet benaderd worden voor informatie, nieuwsbrieven of uitnodigingen? Dan kun je dit aangeven door onderaan de mail op ‘uitschrijven’ te klikken.

Welke persoonsgegevens verwerkt GoldenSports dus?

Voor deelname aan GoldenSports als deelnemer verwerken wij maximaal deze gegevens:

  • je naam
  • mailadres
  • telefoonnummer
  • telefoonnummer in geval van nood
  • geboortejaar

Verwerkt GoldenSports ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid. Tijdens de inschrijving voor GoldenSports vragen we een aantal zaken over je fitheid en gezondheid. Met de ondertekening van dit aanmeldingsformulier geef je toestemming voor de verwerking van die gegevens. De informatie op dit papieren aanmeldingsformulier komt in het bezit van de fysiotherapeuten die deze volgens de wetgeving bewaren en gebruiken om tijdens de lessen rekening te kunnen houden met eventuele beperkingen of klachten. GoldenSports verwerkt en bewaart dus deze bijzondere persoonsgegevens niet zelf, maar jij geeft toestemming aan de fysiotherapeut om deze te bewaren en te verwerken.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Stichting Golden Sports is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, met uitzondering van de bijzondere gegevens, die laatste worden bewaard door de fysiotherapeuten (trainers) in hun eigen zorgadministratie. De Programmamanager en de lokale projectcoördinatoren verwerken de genoemde persoonsgegevens. Wij bewaren de gegevens in een veilig afgesloten digitale omgeving van Google Drive. Per locatie is een beperkt aantal betrokkenen gemachtigd om hierin te kijken en te wijzigen.

Wie kan er bij jouw persoonsgegevens?

GoldenSports hanteert geen landelijke deelnemersadministratie, er is alleen een deelnemersadministratie bij de lokale coördinator van GoldenSports in jouw woonplaats. Na de opstart van de trainingen wordt de fysiotherapeut (mede-)verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens. Hij/zij mag een aantal gegevens delen met de vrijwilliger: naam, mailadres, telefoonnummer, telefoonnummer in geval van nood en geboortejaar. Op die manier kan de vrijwilliger je op de hoogte houden over je GoldenSports-groep zo lang je daar geen bezwaar tegen hebt. Geef aan bij de trainer als je wilt dat jouw gegevens uit het aanmeldingsformulier verwijderd worden uit de administratie. GoldenSports kan en mag geen gegevens uitwisselen met externe partijen.

Hoelang worden jouw gegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan je deelname, worden in beperkte vorm bewaard als je hebt aangegeven niet meer deel te nemen aan de trainingen. Het gaat dan alleen om statistische informatie om de deelnemersaantallen, geboortejaren over de jaren heen juist te kunnen blijven genereren. Deze worden dus zonder je naam bewaard. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijke voorschriften.

Waar kan je terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door GoldenSports kun je terecht bij de lokale coördinator in jouw woonplaats. Natuurlijk kun je ook contact opnemen met de programmamanager van de stichting Leonie Everts via info@goldensports.nl.

Wijzigingen privacybeleid

GoldenSports behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Je kunt het ook downloaden: Privacybeleid
Contactgegevens / vragen over privacy: GoldenSports | Tuinstraat 104 | 1015 PH Amsterdam | info@goldensports.nl | 06 – 14283490.