Professionals

 

Visie

De feiten
Zoals we allemaal weten, zorgt de vergrijzing ervoor dat het aantal senioren toeneemt (24% in 2030). Een derde van de 65-plussers voelt zich eenzaam. In de afgelopen jaren zijn veel buurthuizen en ontmoetingscentra gesloten. De mogelijkheid om buurtgenoten te ontmoeten, neemt hiermee af. Fysieke klachten zorgen ervoor dat ouderen minder naar buiten gaan, hun actieradius wordt kleiner. Twee derde van de ouderen beweegt te weinig (Gezondheidsraad 2017). Spierkracht en coördinatie nemen af, de drempel om naar buiten te gaan wordt hoger en zo neemt de kans om eenzaam te worden toe.

De oplossing van GoldenSports 
GoldenSports is een nieuw eigentijds concept voor thuiswonende 65-plussers: wekelijkse trainingen, laagdrempelig, per keer betalen, professionele begeleiding, ondersteuning door vrijwilligers en meestal buiten in de openbare ruimte. In iedere training komen balans, spierkracht, uithoudingsvermogen, coördinatie en een spelvorm aan bod. Spelvormen vergroten het plezier in bewegen en stimuleren het onderlinge contact. Vrijwilligers ontvangen de deelnemers en bevorderen sociaal contact.

Eind 2017 trainden meer 400 senioren regelmatig op een GoldenSports-locatie. GoldenSports is een ‘goed beschreven interventie’ (Kenniscentrum Sport). De effectiviteit is aangetoond in het effectonderzoek van het Mulier Instituut (2017).

Voor wie is GoldenSports?  
De GoldenSports-trainingen zijn bedoeld voor thuiswonende 65-plussers die te weinig bewegen en/of één of meerdere klachten hebben op fysiek, sociaal of mentaal gebied. 55-plussers met ernstige fysieke beperkingen mogen ook meedoen.

Wat is het doel?
Door samen te bewegen ontmoeten ouderen hun buurtgenoten. Zo blijven ze fysiek en mentaal fit en neemt de kans op eenzaamheid af.

Uitgangspunten van GoldenSports
Wat is kenmerkend voor een GoldenSports-training? 

  • Deskundige begeleiding (bij voorkeur fysiotherapeut, minimaal mbo niveau 4 Sport)
  • Wekelijkse trainingen 
  • Buurtgenoten leren kennen
  • Plezier staat voorop
  • Iedereen kan meedoen
  • Variatie: voor elk wat wils
  • Per keer betalen
  • De mogelijkheid om na afloop samen koffie te drinken
  • Vrijwilligers zijn de spil

Rol van vrijwilligers
Vrijwilligers zijn heel belangrijk in GoldenSports. Vrijwilligers, vaak zelf 65+, regelen alles rondom de training, ontvangen deelnemers, innen entreegelden, houden administratie bij en bellen afwezigen na en bevorderen het onderlinge contact tussen de deelnemers.  Een professionele trainer (vaak een fysiotherapeut) geeft de training, soms met stagiaires. 

Kosten voor de deelnemers
We vinden dat deelname aan GoldenSports relatief goedkoop moet zijn, zodat ook deelnemers met weinig inkomen zich uitgenodigd voelen om deel te nemen. De kosten zijn daarom per les te betalen en gemiddeld 3 of 4 euro (maximaal 5 euro). In veel gevallen betalen minima minder.

Ambitie 
We willen deze unieke aanpak verder verspreiden in Nederland. In 2019 willen we bereiken dat nog eens 500 senioren extra mee gaan doen, op 20 nieuwe locaties verspreid over Nederland. We dromen ervan dat in 2023 meer dan 5000 senioren meedoen aan GoldenSports-trainingen. Op dit moment doet GoldenSports mee aan het Groeiprogramma van het Oranje Fonds. Dit groeiprogramma is een leergang in Sociaal Ondernemerschap. Adviseurs van Mc Kinsey, &Samhoud, De Strategiemakers en ABN Amro hebben ons geholpen bij het omzetten van onze dromen in toekomststrategieën. In de komende 5 jaar gaan we opschalen naar het hele land zodat nog meer ouderen genieten van de beweging en het contact met hun buurtgenoten.

Nieuwe locatie opzetten

Spreekt buiten bewegen met ouderen u aan? Bent u ook van mening dat sport en bewegen een geweldig middel is om buurtgenoten te ontmoeten? Wilt u in uw eigen buurt een locatie opzetten? Dan kunnen we u daarbij helpen.

Onze droom is dat in ieder park in Nederland wekelijks trainingen GoldenSports worden gegeven. Zo blijven ouderen fysiek en mentaal fit en verbonden met buurtgenoten. In 2019 werken we aan de opzet van de eerste 20 nieuwe locaties in Nederland. 

In uw gemeente aan de slag met GoldenSports? 
Voor de uitbreiding in Nederland zoeken we 20 nieuwe uitvoeringsorganisaties. Dit kunnen welzijnsorganisaties, sportorganisaties, gezondheidscentra zijn of fysiotherapiepraktijken. 

Eenvoudige implementatie
GoldenSports is een eenvoudig overdraagbare interventie. Met de handleiding, de training in het concept en ons tips en adviezen kunt u starten met GoldenSports. Er is binnen heldere kaders ruimte voor uw eigen invulling.

Steun bij fondsenwerving
Om een locatie op te starten zijn financiële middelen nodig. We ondersteunen u als uitvoerende organisaties hierbij met een concept projectplan, concept begroting en advies waar u geld kunt aanvragen. Financiering kan aangevraagd worden bij het Oranje Fonds, bij regionale of lokale fondsen, bij gemeenten en bij Sportimpuls. Wij helpen u bij het aanvragen van de subsidie.

Op de site van het Kenniscentrum Sport staat GoldenSports beschreven. Meer informatie vindt u daar onder Sport- en Beweeginterventies: GoldenSports

Heeft u belangstelling en wilt u bij de eerste 20 locaties horen die we in 2019 gaan ontwikkelen, of wilt u meer informatie bel dan 06-14283490 of mail info@goldensports.nl
  

Achtergrondinformatie: Artikelen en films

Van september 2017 tot 1-12-2018 loopt het project: GoldenSports voor vrouwen met een migratieachtergrond. Dit project wordt gefinancierd door FNO zorg voor kansen. Het Mulier instituut heeft een kwalitatief onderzoek uitgevoerd rondom de volgende vragen: 

1 Hoe waarderen en ervaren de betrokkenen (migrante vrouwen, trainers, ambassadeurs en  coordinatoren het sport en beweegaanbod van GoldenSports?

2 Wat zijn succes factoren en verbeterpunten?

Evaluatie en waardering Goldensports definitief

Resultaten onderzoek Mulierinstituut: Effectmeting (pdf-versie)

Film: De Kracht van Sport in de Wijk, lezingencyclus van de HVA oktober 2017

GoldenSports in Fysiopraxis. Mooie beschrijving van GoldenSports in de praktijk.

De Plus van Bewegen voor Ouderen, een onderzoek naar de voordelen van lichaamsbeweging, Stephanie Roelof, en Dorine Collard, Mulier instituut.

De gezondheid van oudere migranten in de vier grote steden, GGD 2015

Zorg en Welzijn 2016, Bewegingsactiviteiten voor migranten

Wat zijn oorzaken waardoor ouderen vaker vallen?

Marktonderzoek GoldenSports juni 2016 Koen de Best, stagiaire SM&O

Artikel over GoldenSports in Geron, Samen sporten in de buitenlucht
Lees hier dit artikel

Blue life zone heeft in september 2014 een test uitgevoerd bij 13 deelnemers. Alle deelnemers hebben een individueel verslag gekregen. 

Boeiend artikel in het NRC van 22-11-2014 over de problemen in verpleegtehuizen. Geld is niet de oplossing maar een individuele aanpak.

Het evaluatieverslag van de eerste drie maanden Goldensports Olympiaplein.

StageonderzoekTwee studenten van de faculteit bewegingswetenschappen hebben een onderzoek gedaan bij onze deelnemers. 

Waarom zouden ouderen vaker moeten hardlopen? Lezing van Prof. dr. E. Scherder, neurofysioloog.

Gaat je geheugen kapot als je teveel achter de computer zit? Lezing van Prof. dr. E. Scherder over de invloed van bewegen op ons denkvermogen.

Ziek van zitten
Uitzending: De kennis van nu: Ziek van zitten | NTR, 23 mrt 2014. Als je lang zit gaat je lichaam in een soort standby toestand. Dat heeft schadelijke effecten, het beïnvloedt de suikerstofwisseling in je bloed. En een uurtje sporten ‘s avonds maakt die schade niet ongedaan.

Interview met hoogleraar Ouderengeneeskunde Rudi Westendorp. Jan 2014