Professionals

 
 

Visie

De feiten
Zoals we allemaal weten, zorgt de vergrijzing ervoor dat het aantal senioren toeneemt (24% in 2030). Een derde van de 65-plussers voelt zich eenzaam. In de afgelopen jaren zijn veel buurthuizen en ontmoetingscentra gesloten. De mogelijkheid om buurtgenoten te ontmoeten, neemt hiermee af. Fysieke klachten zorgen ervoor dat ouderen minder naar buiten gaan, hun actieradius wordt kleiner. Twee derde van de ouderen beweegt te weinig (Gezondheidsraad 2017). Spierkracht en coördinatie nemen af, de drempel om naar buiten te gaan wordt hoger en zo neemt de kans om eenzaam te worden toe. Klik hier voor een korte impressie over de trainingen. 

De oplossing van GoldenSports 
GoldenSports is een nieuw eigentijds concept voor thuiswonende 65-plussers: wekelijkse trainingen, laagdrempelig, per keer betalen, professionele begeleiding, ondersteuning door vrijwilligers en meestal buiten in de openbare ruimte. In iedere training komen balans, spierkracht, uithoudingsvermogen, coördinatie en een spelvorm aan bod. Spelvormen vergroten het plezier in bewegen en stimuleren het onderlinge contact. Vrijwilligers ontvangen de deelnemers en bevorderen sociaal contact.

Eind 2017 trainden meer 400 senioren regelmatig op een GoldenSports-locatie. GoldenSports is een ‘goed beschreven interventie’ (Kenniscentrum Sport). De effectiviteit is aangetoond in het effectonderzoek van het Mulier Instituut (2017).

Voor wie is GoldenSports?  
De GoldenSports-trainingen zijn bedoeld voor thuiswonende 65-plussers die te weinig bewegen en/of één of meerdere klachten hebben op fysiek, sociaal of mentaal gebied. 55-plussers met ernstige fysieke beperkingen mogen ook meedoen.

Wat is het doel?
Door samen te bewegen ontmoeten ouderen hun buurtgenoten. Zo blijven ze fysiek en mentaal fit en neemt de kans op eenzaamheid af.

Uitgangspunten van GoldenSports
Wat is kenmerkend voor een GoldenSports-training? 

  • Deskundige begeleiding (bij voorkeur fysiotherapeut, minimaal mbo niveau 4 Sport)
  • Wekelijkse trainingen 
  • Buurtgenoten leren kennen
  • Plezier staat voorop
  • Iedereen kan meedoen
  • Variatie: voor elk wat wils
  • Per keer betalen
  • De mogelijkheid om na afloop samen koffie te drinken
  • Vrijwilligers zijn de spil

Rol van vrijwilligers
Vrijwilligers zijn heel belangrijk in GoldenSports. Vrijwilligers, vaak zelf 65+, regelen alles rondom de training, ontvangen deelnemers, innen entreegelden, houden administratie bij en bellen afwezigen na en bevorderen het onderlinge contact tussen de deelnemers.  Een professionele trainer (vaak een fysiotherapeut) geeft de training, soms met stagiaires. 

Kosten voor de deelnemers
We vinden dat deelname aan GoldenSports relatief goedkoop moet zijn, zodat ook deelnemers met weinig inkomen zich uitgenodigd voelen om deel te nemen. De kosten zijn   maximaal 5 euro per keer. In veel gevallen betalen minima minder.

Ambitie 
We willen deze unieke aanpak verder verspreiden in Nederland.We dromen ervan dat in 2023 meer dan 5000 senioren meedoen aan GoldenSports-trainingen. Op dit moment doet GoldenSports mee aan het Groeiprogramma van het Oranje Fonds. Dit groeiprogramma is een leergang in Sociaal Ondernemerschap. Adviseurs van Mc Kinsey, &Samhoud, De Strategiemakers, Avance, PWC en ABN Amro hebben geholpen bij het omzetten van onze dromen in toekomststrategieën.

Nieuwe locatie opzetten

Houdt u zich ook bezig met ouderen, ontmoeten en bewegen? Bent u ook van mening dat sport en bewegen een geweldig middel is om buurtgenoten te verbinden? Wilt u in uw eigen buurt een locatie opzetten? Dan kunnen we u daarbij helpen. Klik hier voor een impressie.

In uw gemeente aan de slag met GoldenSports? 
Voor de uitbreiding in Nederland zoeken we uitvoeringsorganisaties. Dit kunnen welzijnsorganisaties, sportorganisaties, gezondheidscentra zijn of fysiotherapie praktijken.  Benieuwd naar een reactie van een beleidsmedewerkers Amsterdam, Stadsdeel Oost,Sociale Domein.

Eenvoudige implementatie
GoldenSports is een eenvoudig overdraagbare interventie. Met de handleiding, de training in het concept en ons tips en adviezen kunt u starten met GoldenSports. Er is binnen heldere kaders ruimte voor uw eigen invulling. Benieuwd naar de ervaring van JIBB in Helmond?   Kristian van den Nouwlant

Ondersteuning bij fondsenwerving
Om een locatie op te starten zijn financiële middelen nodig. We ondersteunen u als uitvoerende organisaties hierbij met een concept projectplan, concept begroting en advies waar u geld kunt aanvragen. Financiering kan aangevraagd worden bij het Oranje Fonds, bij regionale of lokale fondsen, bij gemeenten en bij Sportimpuls. Wij helpen u bij het aanvragen van de subsidie.

Fonds 1818 en Fonds Sluyterman van Loo, Het Oranje Fonds, Het RCOAK en Ars Donandi ( Schokkenkamp Wegener Lonzeime fonds)  helpen ons financieel bij de opschaling.

Op de site van het Kenniscentrum Sport staat GoldenSports beschreven. Meer informatie vindt u daar onder Sport- en Beweeginterventies: GoldenSports

Het Mulier institituut heet effectonderzoek gedaan bij 300 deelnemers. Lees hier  GS-factsheet-effectmeting 

Heeft u belangstelling en wilt u bij de eerste 20 locaties horen die we in 2019 gaan ontwikkelen, of wilt u meer informatie bel dan 06-14283490 of mail info@goldensports.nl

Goldensports 2019

 

Achtergrondinformatie: Artikelen en films

GGD Amsterdam heeft boek uitgegeven over Ouderen communicatie. Astrid van Ketel en Alet Klarenbeek hebben een mooi uitgave gemaak t met heldere tips en adviezen. Klik hier  voor het pdf


In juli 2019 vond de de feestelijke opening plaats van GoldenSports Dordrecht. De reacties in de pers waren:

Artikel in Dordtcentraal 
Artikel in het AD
Interview met Judith Kolk, GGD Dordrecht


Renata Oehlers , beleidsmedewerker Sociale domein, Stadsdeel Oost over GoldenSports  vertelt over haar ervaringen met GoldenSports


Van september 2017 tot 1-12-2018 hebben we  het project: GoldenSports voor vrouwen met een migratieachtergrond uitgevoerd. Dit project werd gefinancierd door FNO zorg voor kansen. Het Mulier instituut heeft een kwalitatief onderzoek uitgevoerd

Evaluatie en waardering Goldensports door Mulier Instituut 2018


In oktober 2017 heeft het Mulierinstituut een effectonderzoek uitgevoerd onder 350 deelnemers. Er waren 203 respondenten. Hieronder staat de factsheet

Resultaten onderzoek Mulierinstituut: Effectmeting (pdf-versie)
GS-factsheet effectmeting[2]


Film: De Kracht van Sport in de Wijk, lezingencyclus van de HVA oktober 2017


GoldenSports in Fysiopraxis. Mooie beschrijving van GoldenSports in de praktijk.


De Plus van Bewegen voor Ouderen, een onderzoek naar de voordelen van lichaamsbeweging, Stephanie Roelof, en Dorine Collard, Mulier instituut.


De gezondheid van oudere migranten in de vier grote steden, GGD 2015


Zorg en Welzijn 2016, Bewegingsactiviteiten voor migranten


Wat zijn oorzaken waardoor ouderen vaker vallen?


Marktonderzoek Goldensports 2016

Blue life zone heeft in september 2014 een test uitgevoerd bij 13 deelnemers. Alle deelnemers hebben een individueel verslag gekregen. 

Het evaluatieverslag van de eerste drie maanden Goldensports Olympiaplein.

Stageonderzoek: Twee studenten van de faculteit bewegingswetenschappen hebben een onderzoek gedaan bij onze deelnemers. 


Waarom zouden ouderen vaker moeten hardlopen? Lezing van Prof. dr. E. Scherder, neurofysioloog.


Gaat je geheugen kapot als je teveel achter de computer zit? Lezing van Prof. dr. E. Scherder over de invloed van bewegen op ons denkvermogen.


Ziek van zitten
Uitzending: De kennis van nu: Ziek van zitten | NTR, 23 mrt 2014. Als je lang zit gaat je lichaam in een soort standby toestand. Dat heeft schadelijke effecten, het beïnvloedt de suikerstofwisseling in je bloed. En een uurtje sporten ‘s avonds maakt die schade niet ongedaan.


Interview met hoogleraar Ouderengeneeskunde Rudi Westendorp. Jan 2014