Sporten met buurtgenoten

Uit onderzoek blijkt dat samen bewegen met anderen voor vriendschappen en sociaal contact zorgt.

31 procent van de 65-plussers in Nederland voelt zich eenzaam en dit percentage loopt op tot 60 procent bij 85-plussers. Ouderen die veel bewegen zijn meer tevreden over hun leven, zijn minder eenzaam en hebben meer sociale contacten.

Lichamelijke activiteit draagt dus bij aan een beter welzijn. Lichamelijke activiteiten hebben dus een grote sociale meerwaarde en dat is erg belangrijk want de gevolgen van uitsluiting en eenzaamheid zijn groot. Door deelname aan sport of beweegaanbod kan eenzaamheid worden voorkomen of worden verminderd.