De GoldenSports-trainingen zijn bedoeld voor alle 65-plussers uit de buurt. Ook ouderen met lichamelijke klachten kunnen meedoen. 55-plussers met ernstige fysieke beperkingen mogen ook meedoen.

Welke organisaties kunnen GoldenSports uitvoeren?
Welzijnsorganisaties, sportorganisaties, sportverenigingen, gezondheidscentra of fysiotherapie praktijken kunnen GoldenSports uitvoeren.