GoldenSports is een nieuw eigentijds concept voor 65-plussers: wekelijkse trainingen, laagdrempelig, in de buurt, zonder verplichtingen per keer betalen, professionele begeleiding, ondersteuning door vrijwilligers en buiten in de openbare ruimte.
In iedere training komen balans, spierkracht, uithoudingsvermogen, coördinatie en een spelvorm aan bod. Spelvormen vergroten het plezier in bewegen en stimuleren het onderlinge contact.
Door samen te sporten en bewegen ontmoeten deelnemers buurtgenoten en wordt eenzaamheid voorkomen. Daarnaast blijven ouderen fysiek en mentaal fit en blijven ze zelfredzaam. Actieve deelnemers kunnen vrijwilliger worden.
Vrijwilligers zijn heel belangrijk in GoldenSports. Vrijwilligers, vaak zelf 65+, regelen alles rondom de training, ontvangen deelnemers, innen entreegelden, houden administratie bij en bellen afwezigen na en bevorderen het onderlinge contact tussen de deelnemers. Steeds vaker helpen gepensioneerde fysiotherapeuten of alo-ers vrijwillig bij de training.

Kosten: We willen dat iedereen mee kan doen. De entreeprijs varieert tussen € 3 en € 5 per keer. Minima krijgen vaak korting.

Goed onderbouwde interventie: GoldenSports is opgenomen in de landelijke database sport en beweeginterventies van Kenniscentrum Sport en Bewegen. De onderbouwing van GoldenSports met wetenschappelijke literatuur geeft aan dat de interventie werkt bij de specifieke doelgroep, ouderen in de leeftijd van 65-85 jaar met een fysieke/sociale beperking.  

Duurzaam concept
Goldensports is  een duurzame interventie. Na het eerste jaar zijn de inkomsten van de deelnemers grotendeels voldoende zijn om de trainer te betalen. Door gebruik te maken van de openbare ruimte zijn er geen kosten voor het veld.
Bij veel activiteiten hangt de voortgang af van de financiering door de gemeente. Om volledig financieel onafhankelijk te worden is het belangrijk dat er gemiddeld 12 deelnemers per keer meedoen. 

Op dit moment trainen meer 800 senioren regelmatig op 30 GoldenSports-locatie verspreid over Nederland.