GoldenSports is een nieuw eigentijds concept voor 55-plussers: wekelijkse trainingen, laagdrempelig, in de buurt, zonder verplichtingen per keer betalen, professionele begeleiding, ondersteuning door vrijwilligers en buiten in de openbare ruimte.
In iedere training komen balans, spierkracht, uithoudingsvermogen, coördinatie en een spelvorm aan bod. Spelvormen vergroten het plezier in bewegen en stimuleren het onderlinge contact.
Door samen te sporten en bewegen ontmoeten deelnemers buurtgenoten en wordt eenzaamheid voorkomen. Daarnaast blijven ouderen fysiek en mentaal fit en blijven ze zelfredzaam. Actieve deelnemers kunnen vrijwilliger worden.
Vrijwilligers zijn heel belangrijk in GoldenSports. Vrijwilligers, vaak zelf 55+, regelen alles rondom de training, ontvangen deelnemers, innen entreegelden, houden administratie bij en bellen afwezigen na en bevorderen het onderlinge contact tussen de deelnemers. Steeds vaker helpen gepensioneerde fysiotherapeuten of alo-ers vrijwillig bij de training.
Klik hier voor een filmpje over GoldenSports

Kosten: We willen dat iedereen mee kan doen. De entreeprijs varieert tussen € 2,50 en € 5,50 per keer. Minima krijgen vaak korting.

Goed onderbouwde interventie: GoldenSports is opgenomen in de landelijke database sport en beweeginterventies van Kenniscentrum Sport en Bewegen en in de databank sociale interventies van Movisie. De onderbouwing van GoldenSports met wetenschappelijke literatuur geeft aan dat de interventie werkt bij ouderen in de leeftijd van 55-85 jaar. Klik hier voor een filmpje over het erkenningstraject van GoldenSports.

Deelnemers aan GoldenSports verbeteren hun fysieke en mentale gezondheid. Ze verbeteren hun spierkracht, coördinatie en uithoudingsvermogen. Ze voelen zich energieker en hebben meer plezier in bewegen. Het sporten houden ze langer vol doordat ze het in groepsverband gebeurt. Daarnaast leren ze buurt- en leeftijdsgenoten kennen. 

Duurzaam concept
Goldensports is  een duurzame interventie. De trainingen gaan zomer en winter door, jaar in jaar uit.
Na het eerste jaar zijn de inkomsten van de deelnemers grotendeels voldoende zijn om de trainer te betalen. Door gebruik te maken van de openbare ruimte zijn er geen kosten voor het veld.

Op dit moment trainen meer 2000 senioren regelmatig op 65 GoldenSports-locaties verspreid over Nederland.