Het doel van de stichting is het bevorderen van de vitaliteit van ouderen zodat ze langer gezond thuis kunnen blijven wonen. Door samen te sporten en bewegen ontmoeten ouderen hun buurtgenoten en ontstaan nieuwe sociale contacten.

Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter: mevr.K. de Ridder 
Secretaris: De heer P. Offerman
Penningmeester: De heer J. Hofman
Adviseur van het bestuur: de heer J. Wakkie en de heer R van Danztig

De stichting Golden Sports is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (61047023) .
Het RSIN : 854180898

Jaarverslag 2015
Jaarrekening 2015
Jaarverslag 2016
Jaarrekening 2016
Jaarverslag 2017
Jaarrekening 2017
Jaarverslag 2018
Jaarrekening 2018
Jaarverslag 2019
Jaarrekening 2019
Jaarverslag 2020
Jaarrekening 2020

 

Banknummer: NL90RABO0191699632 ten name van Stichting Golden Sports
Adres: Tuinstraat 104 1015 PH Amsterdam.

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bijdrage.

Akte GoldenSports 2018

Per 28-3-2019 is GoldenSports aangemerkt als ANBI