Het doel van de stichting is het bevorderen van de vitaliteit van ouderen zodat ze langer gezond thuis kunnen blijven wonen. Door samen te sporten en bewegen ontmoeten ouderen hun buurtgenoten en ontstaan nieuwe sociale contacten.

Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter: mevr.K. de Ridder 
Secretaris: De heer P. Offerman
Penningmeester: De heer F. Moors
Lid: De heer J. Hofman

Adviseur van het bestuur: de heer J. Wakkie en de heer R van Danztig

De stichting Golden Sports is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (61047023) .
Het RSIN : 854180898

Bankrekening: NL90RABO0191699632 ten name van Stichting Golden Sports
Adres: Van Beekstraat 139 Landsmeer

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bijdrage.

Akte GoldenSports 2018

Per 28-3-2019 is GoldenSports aangemerkt als ANBI